Дорнод нутгийн үзэсгэлэн мисс О.Ариунзул сүүлийн үед өөртөө томдсон хувцас өмсөх тун дуртай болсон гэнэ. Учир нь нөхрийнх нь хувцас түүнд маш их таалагддаг учраас стиль имиджийг нь тохируулан тийнхүү хувцаслах болжээ.
Дуучин Б.Амархүүгийн эхнэр болсноосоо хойш багагүй хэл, аманд орох болсон түүний алхам тутам олны анхааралд байдаг. Тэрээр шаггүй дуулах авьяастай бөгөөд нэг удаа нөхөртэйгээ хамт дуулаад тайзан дээр солгойрсон хэмээн шүүмжлүүлсэн удаатай. Түүнээс хойш олны өмнө дахин дуулаагүй.
Харин өнгөрсөн хугацаанд хүү А.Анандаа харж, чөлөөт цагаараа гэр бүлийн хамт гадаад улс орнуудаар аялсан шигээ хэсэг хугацаанд амарч авсан ажээ.

http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul-246x300.jpg 246w" sizes="(max-width: 362px) 100vw, 362px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul1-269x300.jpg 269w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul2-287x300.jpg 287w" sizes="(max-width: 422px) 100vw, 422px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul3-150x150.jpg 150w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul3-300x300.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul3-200x200.jpg 200w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul3-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul4-250x300.jpg 250w" sizes="(max-width: 354px) 100vw, 354px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul5-150x150.jpg 150w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul5-300x300.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul5-200x200.jpg 200w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul5-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 442px) 100vw, 442px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul6-300x287.jpg 300w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul7-251x300.jpg 251w" sizes="(max-width: 376px) 100vw, 376px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul8-300x293.jpg 300w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul9-150x150.jpg 150w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul9-300x300.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul9-200x200.jpg 200w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul9-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 447px) 100vw, 447px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul10-300x282.jpg 300w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul11-280x300.jpg 280w" sizes="(max-width: 419px) 100vw, 419px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul12-292x300.jpg 292w" sizes="(max-width: 421px) 100vw, 421px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul13-282x300.jpg 282w" sizes="(max-width: 419px) 100vw, 419px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul14-282x300.jpg 282w" sizes="(max-width: 421px) 100vw, 421px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul15-150x150.jpg 150w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul15-298x300.jpg 298w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul15-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul16-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul17-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul18-300x225.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul18-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul19-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul20-300x225.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul20-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul21-263x300.jpg 263w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul21-768x878.jpg 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul22-263x300.jpg 263w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul22-768x878.jpg 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul23-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul24-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul25-248x300.jpg 248w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul25-768x931.jpg 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul26-150x150.jpg 150w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul26-300x300.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul26-768x768.jpg 768w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul26-200x200.jpg 200w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul26-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul27-289x300.jpg 289w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul27-768x796.jpg 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul28-248x300.jpg 248w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul28-768x929.jpg 768w" sizes="(max-width: 794px) 100vw, 794px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul29-150x150.jpg 150w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul29-300x300.jpg 300w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul29-768x768.jpg 768w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul29-200x200.jpg 200w, http://tac.mn/wp-content/uploads/2018/10/ariunzul29-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: block; margin: 40px auto; height: auto;" />