2022 – 2023 оны улирлын хөлбөмбөг болон футзалын хуанли гаргана

 

Шинэ улирал бүрийн өмнө төлөвлөгөөт календар /хуанли/ийг Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоо /МХБХ/ батлан танилцуулж, олон улсын чанартай тэмцээн, ОУХБХ-ны /FIFA DAYS/ өдрүүд болон дотоодын тэмцээнүүдийн үргэлжлэх хугацааг мэдээллэдэг. 2021 - 2022 оны улирлын хувьд анх удаагаа МХБХ-ны Зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр 2021 - 2022 оны улирал нь намар, хаврын тойргийн системээр спортын хоёр төрөл болох Хөлбөмбөг болон Футзалын улирлын тэмцээнүүд зэрэг зохион байгуулагдаж байна. Шинэ зохион байгуулалтын системийн дагуу дараа улирлын буюу 2022 - 2023 оны календарийн бэлтгэл ажил өрнөж эхэлсэн бөгөөд удахгүй нийт хөлбөмбөгийн хүрээллийн гишүүдэд танилцуулж 2022 - 2023 улирлын төлөвлөгөө гаргахад дэмжлэг болох юм.